Fredag 31. august åpnet Filigransølvsmedmester Gry Grindbakken sin utstilling på Porselensmuseet i Porsgrunn. Utstillingen var avslutningen på en treårig håndverkstipendiat hos Norsk Håndverksinstitutt, og ble åpnet av Eivind Falk fra Norsk Håndverksinstitutt. 

Norsk håndverksinstitutt arbeider med å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk som kunnskap, kultur og yrke samt øke samfunnets kjennskap til og respekt for håndverkstradisjoner, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

Sentralt i deres arbeid er begrepet handlingsbåren kunnskap. De benytter begrepet for å beskrive hvordan håndverkskunnskapen ligger i handlingen og utøvelsen. Begrepet beskriver også godt hvordan håndverket føres videre.

Norsk håndverksinstitutt ble opprettet i 1987 på oppdrag fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Siden oppstarten av Håndverksregisteret på Maihaugen i 1987, har de utvidet sitt ansvarsområde:

  • Håndverksregisteret
  • Dokumentasjons- og opplæringsprosjekter
  • Sekretariatet for små og verneverdige fag
  • Stipendiatordningen for håndverkere
  • Stipendiater i håndverk
  • Løfte håndverket
  • Immateriell kulturarv

Norsk håndverksinstitutt ble i 2010 akkreditert av UNESCO som rådgivende organisasjon.

Stipendiatordningen

Den treårige stipendiatordningen for håndverkere ved Norsk håndverksinstitutt legger, gjennom praktisk læring, til rette for å videreføre og utvikle spesialisert håndverkskunnskap. Det utlyses to stillinger som treårige håndverksstipendiater årlig, og de som søker har ofte jobbet 10 år i sitt fag.

Eivind Falk sa i sin åpningstale at det aldri var noen tvil da Gry søkte. Og han takket både Gry og de ulike institusjonene og personene som sitter på kilder. Blant annet Telemark Museum, Vest-Telemark museum og sølv som er i privat eie. Han takket også Hilde Nødtvedt og Arnt Darrud som har vært Grys mentorer og gitt faglig oppfølging.

Om du er ønsker å lese mer om Gry og hennes stipendiat kan du lese Grys blogg fra stipendiatperioden:
Filigranssølvsmedens blogg - et opplysningskontor for tråd og kuler!

Utstillingen er åpen ons - søn kl. 11:00-16:00 til og med 14.10.18
Deler av utstillingen vil etter dette bli utstilt på Maihaugen etter ønske fra Falk og Norsk håndverksinstitutt. 

(Forsidefoto: Gry Grindbakken)

Foto : Aina S

Tre av Grys kopier/tolkninger. Originalene ligger på klosser.

Foto : Aina S. Lindblom

Her kunne man også lage sin egen button!

Foto : Aina

Oppe til venstre ser du originalen, de tre andre søljene er ulike versjoner Gry har laget.